Viktig informasjon til ansatte i Statens Vegvesen

Tilgang til ny versjon er nå åpnet! Husk å sette nytt passord, da vi har tatt i nyere kryptering i ny versjon som gjorde at vi ikke kunne flytte passordene deres.

Link til ny versjon: https://app.cabinweb.no/no/login/company/statens-vegvesen