Melding til ansatte og pensjonister i Equinor

Equinor har gått over til ny versjon av CabinWeb, og alle må benytte ny lenke som vil bli gjort tilgjengelig etter migrering er ferdigstilt (medio uke 48).
Equinor has moved to a newer version of CabinWeb, and everyone will have to use a new link that will be made available after the migration has been completed (medio week 48).
For further inquiries please contact [email protected].