delfi logo

Velkommen til CabinWeb

Enkel administrasjon av firmahytter

CabinWeb samarbeider med Casa Vacanze

Velkommen til CabinWeb

Enkel administrasjon av firmahytter

CabinWeb samarbeider med Casa Vacanze

Økt belegg på bedriftens firmahytter og ferieboliger.

Rettferdig tildeling av bedriftens firmahytter og ferieboliger.

Ingen administrasjon. CabinWeb kan ordne alt på vegne av bedriften.

Lav kostnad. Vi kan vise til effektivisering hos mange bedrifter med tilsammen 120.000 ansatte.

Skattefordeler dokumenteres med nødvendig informasjon.

Automatisert bestilling av bedriftens ferieboliger.

Langtidsleie/Aremål et rimelig alternativ til å kjøpe/eie egen firmabolig.

Leie av spesielt utvalgte ferieboliger tilbys på ukesbasis.


Hvorfor CabinWeb?

Cabinweb er en komplett løsning for bedrifter som ønsker å tilby sine ansatte det lille ekstra. Enten bedriften disponerer egne hytter eller vurderer langtidsleie og direktebooking vil CabinWeb finne en løsning som passer din bedrift. CabinWeb tilbyr spesielt utvalgte ferieboliger fra Casa Vacanze. Dette er ferieboliger meget høy standard på populære feriedestinasjoner i Norge, Frankrike, England, Tyskland, Spania, Portugal, Kroatia og Italia.

Langtidsleie/Åremål

I samarbeid med CasaVacanze kan Cabinweb tilby alle bedrifter «Drømmehytta på høyfjellet om vinteren og ferieboligen i syden om sommeren». Vi tilbyr dette uten å binde opp egenkapital. Langtidsleie/åremål kan også brukes som et supplement for bedrifter som i dag eier egne hytter, men ønsker å utvide tilbudet til sine ansatte. Felles for alle ferieboligene som tilbys i CabinWeb, er at de er nøye valgt ut og testet av CasaVacanze, og holder meget høy standard.

}

Spar tid

CabinWeb forenkler administrasjonen av ferieboliger. Tidkrevende oppgaver som innlevering av søknader, bestilling av ledige hytter og endring av bestillinger er nå overlatt til hver enkel ansatt. Når en ansatt bestiller en hytte, blir hytten registrert som opptatt, og et tildelingsbrev blir automatisk sendt ut til den ansattes registrerte e-postadresser.

Bedrifter som har gjennomtenkte og gode velferdstilbud til sine ansatte, har lettere for å holde på og tiltrekke seg dyktige medarbeidere.

Firmahytter er skattemessig et av de mest fordelaktige og populære frynsegodene for ansatte og for arbeidsgiver.

l

Tjenester

Vi tilbyr oppdatering av personaldata, utsendelse av importfiler til både lønns- og fakturerings- systemer, samt full administrasjon. CabinWeb arrangerer hvert år et brukerseminar som er gratis for kundene.

Betaling

CabinWeb tilbyr betaling med kort, trekkfil til lønns system, og enkel fakturerings funksjon. Bestiller den ansatte direkte kan bedriften yte et beløp pr. ansatt som går til reduksjon av leiekosten.

Direkte bestilling

I CabinWeb kan ansatte selv sjekke om bedriftens egne ferieboliger er ledige i et ønsket tidsrom og direkte bestille denne. Det vil da sendes bekreftelse til den ansatte at bestillingen er godkjent. Det vil tilbys et alternativ til de som ikke vant fram ved trekningen ved at de kan direktebestille CabinWebs spesielt utvalgte ferieboliger fra Casa Vacaze.

Prisstruktur

På bedriftens egne ferieboliger kan man fritt styre pris for å øke belegget ut i fra sesongsvingninger. Ved langtidsleie/åremål vil Casa Vacanze jobbe tett sammen med bedriften for å finne den optimale løsning.

Trekning

CabinWeb automatiserer trekningsprosessen og sikrer at den ansatte enkelt kan registrere sine søknader. Resultat av trekningen genereres automatisk og sendes til alle som deltar. Hvis ønskelig kan trekninger tilpasses bedriftens eksisterende reglement.
p

Tilbakemeldingsskjema

Etter at oppholdet er avsluttet, blir det automatisk sendt ut et tilbakemeldingsskjema. Dette skjemaet defineres enkelt av administrator.
«Takket være vårt mangeårige, gode samarbeid med Casa Vacanze og Delfi Data/CabinWeb er det mulig å tilby våre 5500 medlemmer p t 25 attraktive feriesteder i inn- og utland. Dette er basert på (åremåls-) leieavtaler. Dette struktureres på en enkel og rasjonell måte i CabinWeb, både mht valg, kontraktsinngåelse og drift av feriestedene og administrasjon av søke- og tildelingsprosesser» Fridtjov Myhre

Velferdsforeningen Vestre Viken

Vil du vite mer? CabinWeb Teamet ser fram til å svare på din henvendelse i dag.